Human Resources Policy

Gürbüz Group hedef ve ilkelerinden yola çıkarak en iyileri bünyemize katabilmek adına sene boyunca çalışmalar yapmaktayız. Hangi departman için değerlendirilirse değerlendirilsin adaylarımızın aşağıdaki sekiz ana yetkinliğe sahip olmasını beklemekteyiz.

Bu yetkinlikler;

  • Takım Çalışması 
  • İletişim 
  • İşbirliği Geliştirme 
  • Sonuç Odaklılık 
  • Yaratıcılık ve Girişimcilik 
  • Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme 
  • Farklılıklara Uyum ve Yönetme 
  • Müşteri Duyarlılığı

 

Grubumuz üstün nitelikli insan kaynağının teminine, çalışanlarının sürekli gelişimine ve motivasyonunu yüksek tutmaya daima önem vermiştir. Çalışanlarının memnuniyetini ve gelişimini ön planda tutarak bu konulara kaynak ayıran Gürbüz group, farklı bakış açılarının ve bilgi birikimlerinin harmanlanması yolu ile yeni, yaratıcı fırsatlar yakalanabileceğine inanmaktadır.