Veterinary Clinical-Consulting
  • Yumurtacı civcivler için büyütme programlarının hazırlanması ve uygulanması
  • Aşılama programlarının hazırlanması
  • Dezenfeksiyon programlarının yapılması
  • Kanatlı, ruminant ve at için; rasyon hazırlama ve besleme programlarının yapılması.
  • Yem hammaddelerinin besin madde içeriklerinin NIR (Near Infra Red) sistemi ile analizinin yapılması.